Installera Adobe Flash Player 9

Trap

Här visas ett avsnitt ur DVD´n ”Grunderna i Viltmål Skeet, Trap & Sporting” där Sara Lundström från Forshaga och Richard Ericsson från Bofors skjuter Trap. Hela DVD´n med detaljerade instruktioner, kan beställas från Svenska Sportskytteförbundets kansli. Tel 08-449 95 90