Installera Adobe Flash Player 9

Viltmål 10 m

Här visas ett avsnitt ur DVD´n ”Grunderna i Viltmål Skeet, Trap & Sporting”. Niklas Bersgström från Glaskogen och Emil Andersson från Osby samt Norges ungdomslöfte Therese Holm, visar hur man skjuter Viltmål 10 meter. Hela DVD´n med detaljerade instruktioner, kan beställas från Svenska Sportskytteförbundets kansli. Tel 08-449 95 90