Installera Adobe Flash Player 9

Viltmål 50 m

Här visas ett avsnitt ur DVD´n ”Grunderna i Viltmål Skeet, Trap & Sporting”. Niklas Bersgström och Emil Andersson visar hur man skjuter Vilmål 50 meter. Hela DVD´n med detaljerade instruktioner, kan beställas från Svenska Sportskytteförbundets kansli. Tel 08-449 95 90